مشاوره جنسی

مشاوره جنسی

مشاوره جنسی

Blog Article


فیلم «شرایط» بر پرده سینماهای تورنتو
امروزه یکی از دوره‌های سنی که در آن مراجعین زیادی برای مشاوره جنسی دارد، سن نوجوانی است. یک فرد نوجوان در گذر از یک حالت نهفتگی جنسی به مرحله‌ای که دچار فوران تمایلات جنسی است، ممکن است دچار آشفتگی شود. برای یک مشاوره زناشویی آنلاین موفق به فردی نیاز دارید که از باورهای سنتی و مذهبی یا ریشه‌های خانوادگی و تربیت شما اطلاع داشته باشد. این چیزی است که ممکن است در مشاوره حضوری با یک سکس تراپیست خارجی ممکن نباشد. با وجودی که حرف زدن در مورد هیچ چیزی ممنوع نیست، بسیاری از زوجین از کوچک ترین اشاره به مسائل جنسی ابا دارند.
ریشه مشکلات جنسی بسیاری از زوجین در جنگ قدرت بین آنها نهفته است. رابطه جنسی به ابزاری برای تخلیه خشم و دعوا بر سر میزان استقلال و اختیار مشاوره جنسی مورد نیاز در زندگی تبدیل شده است. این دسته مشکلات به حداقل ۵ تا ۱۰ جلسه درمان جنسی به همراه مشاوره خانواده یا زوج درمانی نیاز دارد.

Report this page